Neden Satranç

Beynin çalışması konusunda yapılan önemli araştırmaların sonuçlarına göre insanların büyük bir bölümü beyin potansiyelinin ancak % 6-7’sini kullanabilmektedir.

Kullanılmayan hücreler, 6–7 ay gibi kısa bir sürede ölürler. Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda satrancın zeka gelişimine ve aşağıda belirtilen konularda fayda sağladığı ispatlanmıştır:

 1. Odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
 2. Görselleştirme ve canlandırma yeteneklerini geliştirir.
 3. İleriyi düşünme, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağlar.
 4. İlk olana değil diğer olası seçeneklere de bakmayı sağlar.
 5. Analiz kabiliyetini artırır.
 6. Büyük resme odaklanmayı teşvik eder.
 7. Planlama yeteneğini artırır.
 8. Motivasyonu artırır.
 9. Öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik eder.
 10. Kendini daha iyi tanımayı sağlar ve özgüveni artırır.
 11. Kavramsal öğrenme yeteneğinde artış sağlar.

Satrancın öğrencilerin genel ders başarılarını %17.3 oranında yükselttiği ve öğrencilerin IQ seviyelerinde büyük artışlar sağladığı saptanmıştır. Satranç oynayan öğrencilerin matematik gelişimlerinde büyük artışlar kaydedilmiştir.

Öğrencilerin sosyalleşmelerine satrancın ciddi katkı sağladığı ve 2 yıl devam eden satranç dersleri sonrasında okulda öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar ve kavgaların %60 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Satranç, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için tedavi araçlarından biri olarak kullanılmaktadır.